środa, 5 czerwca 2013

Przecieki z dodatkowego egzaminu maturalnego Czerwiec 2013

Już są przecieki z dodatkowego egzaminu maturalnego- czerwiec 2013.

Do pobrania poniżej. W paczce są egzaminy są matury, arkusze ze wszystkich przedmiotów.


SKAN ANTYWIRUSOWY
sobota, 27 kwietnia 2013

Matura 2013 Przecieki - Arkusze Maturalne do pobrania

Zastanawiałeś się kiedyś czy w roku w którym to TY będziesz pisał maturę będą przecieki ?
Już nie musisz się oto martwić. TAK ! W tym roku także są przecieki. 

Z wiadomych przyczyn nie odpowiem pytanie dotyczące sposobu pozyskania testów, czasu czy miejsca, więc proszę o to także nie pytać.

1. Wykradzione arkusze są pewne, to te będą na maturach nie mam mowy o zmianach czy pomyłkach.
2. W pliku do pobrania udostępniamy wszystkie arkusze maturalne ze wszystkich przedmiotów z wersji podstawowych jak i rozszerzonych. Stwierdziliśmy że nie ma po co dzielić tego na oddzielne pliki, w czasie pobierania pliku i tak nie będzie dużej różnicy a przez to za jednym razem pobierzecie wszystkie potrzebne arkusze. Nam także łatwiej będzie nadzorować jeden plik i w razie usunięcie wstawiać ponownie niż kilka.
3. Czemu na darmowym koncie ? Blogger jest własnością Google, które  jest za wolnością w internecie. Nie usuwa żadnych plików i nie ma na nie wpływa żądna instytucja tym bardziej polskie CKE. Wykupując hosting i rejestrując domenę trzeba podać autentyczne dane :( po za tym w razie jakiś problemów udostępniają wszystkie informacje o kliencie. Na takie ryzyko nie możemy sobie pozwolić.


Arkusze jakie znajdziesz w pliku:

język polski – poziom podstawowy i rozszerzony
matematyka - pp i pr
język angielski - pp i pr
wiedza o społeczeństwie – pp i pr
chemia – pp i pr
geografia - pp i pr
historia - pp i pr
biologia - pp i pr
fizyka i astronomia - pp i pr
język niemiecki - pp i pr
język francuski - pp i pr
język rosyjski - pp i pr
język hiszpański - pp i pr
język włoski - pp i pr
informatyka - pp i pr
filozofia - pp i pr
wiedza o tańcu – pp i pr
historia muzyki – pp i pr
historia sztuki - pp i pr
język łaciński i kultura antyczna - pp i pr
języki mniejszości narodowych – pp i pr
język kaszubski – pp i prSKAN ANTYWIRUSOWY
Kliknij aby pobrać przecieki maturalne 2013 - Arkusze 

Download Arkusze Maturalne

Jak pobrać ?


JAK POBRAĆ ?Krok 1:
Klikamy pobierz, bądź download, zależnie od hostingu.


Krok 2:
Klikamy na jedną z ofert.


Krok 3:
Robimy co nam karzą,
w tym wypadku wybieramy kolor iPhone'a. 


Krok 4:
Wpisujemy swój numer i wybieramy sieć.


Krok 5:
Teraz przychodzi PIN na nasz telefon, który wpisujemy na stronie.

Chwile po wpisaniu i zaakceptowaniu powinno
wyskoczyć nam okienko dotyczące pobrania
pliku.


To wszystko ! :)
Wbrew pozorom, to nie takie trudne.
Mam nadzieje że poradnik się przydał,
życzę miłego korzystania z pobranych plików. 


Matura


 Matura (łac. maturus 'dojrzały') - egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie - tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. W Polsce za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie Polski.Reforma

W Polsce, w wyniku reformy oświaty, w 2005 roku po raz pierwszy zorganizowano egzamin według nowych zasad. Pierwsze projekty reformy sięgają roku 1999. Zreformowane szkolnictwo było jednym z założeń czterech wielkich reform, jakie za swojej kadencji przeprowadziła rządząca AWS. Nowa matura jest trzecim i jednocześnie ostatnim etapem reformy po teście dla szóstoklasistów i egzaminie gimnazjalnym. Jej wprowadzenie było planowane początkowo na rok 2002, lecz w wyniku różnych nieścisłości i niedoskonałości w ustawie zrezygnowano z pierwotnego terminu, umożliwiając abiturientom rocznika 2001/2002 wybór pomiędzy zdawaniem nowej i starej matury, oraz matury pomostowej. Termin wdrożenia nowej formuły został przesunięty o 3 lata (na wiosnę 2005). Starą maturę w 2005 roku napisali jedynie absolwenci pięcioletnich szkół zawodowych oraz pięcioletnich liceów dwujęzycznych (z możliwością wyboru nie-dwujęzycznej nowej matury; nowe matury dwujęzyczne zasadniczo nie były jeszcze wtedy opracowane), z kolei absolwenci szkół dla dorosłych mogli zdawać maturę na starych zasadach do roku szkolnego 2008/2009.Ważniejsze różnice pomiędzy starą i nową maturą


Poniższe zestawienie porównuje zasady nowej matury z zasadami egzaminu dojrzałości z roku 2004.
STARA MATURANOWA MATURA
OGÓLNE
 • wynik matury wyrażony oceną w skali 1-6.
 • komisja, w skład której wchodzą wyłącznie przedstawiciele danej szkoły.
 • abiturient najpierw zdaje egzaminy pisemne, a potem w zależności od wyniku - ustne.
 • na maturze z języka obcego dozwolone było korzystanie ze słowników językowych.
 • wynik matury wyrażony w skali procentowej.
 • w skład komisji wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel nieuczący w danej szkole
 • abiturient zdaje egzaminy ustne niezależnie od wyników egzaminów pisemnych.
 • na maturze z języka obcego zabronione jest korzystanie ze słowników językowych.
MATURY USTNE
 • zdawane ze wszystkich przedmiotów wybranych, z których podczas matury pisemnej nie zdobyło się oceny 5 i wyższej oraz ocen 4 i wyżej pod koniec 2 ostatnich lat nauki.
 • zdający ustny egzamin z języka polskiego losował 3 pytania dotyczące literatury ijęzykoznawstwa, po czym udzielał na nie odpowiedzi.
 • ustny egzamin z języka obcego kładł nacisk na teoretyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa.
 • z ustnego egzaminu z języka obcego zwalniały certyfikaty językowe (np. z języka angielskiego FCE, CAE), status finalisty lub laureata olimpiady językowej na szczeblu wojewódzkim, oraz warunki z podpunktu 1. Zdający otrzymywał w takim wypadku najlepszą ocenę (6).
 • ustny egzamin jest identyczny pod względem wymagań dla wszystkich zdających.
 • pytania są różne dla poszczególnych szkół - ustalają je nauczyciele.
 • zdawane przez wszystkich z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 • zdający ustny egzamin z języka polskiego przez pół roku przygotowuje prezentację na wybrany wcześniej temat, w dniu egzaminu prezentuje ją oraz broni jej przy rozmowie z komisją na temat bibliografii, tematu i kontekstów.
 • ustny egzamin z języka obcego kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa.
 • jedynie status finalisty lub laureata językowej olimpiady na szczeblu ogólnopolskim daje prawo do niezdawania matury ustnej z danego języka (otrzymuje się automatycznie maksymalną liczbę punktów).
 • przy egzaminach ustnych nie ma podziału na poziom rozszerzony i podstawowy (do 2011 ustny egzamin z języka obcego mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).
 • pytania są takie same w danym województwie.
MATURY PISEMNE
 • dwa przedmioty obowiązkowe - język polski oraz jeden przedmiot wybrany
 • aby zdać maturę, z obu przedmiotów należało dostać oceny pozytywne (od 2 w górę).
 • egzaminy pisemne są identyczne dla każdego zdającego w danym województwie. Brak rozdziału na część podstawową i rozszerzoną.
 • tematy zróżnicowane, w zależności od regionu.
 • dłuższy czas trwania pojedynczego egzaminu, dozwolone kontrolowane wyjścia w jego trakcie, dozwolone wnoszenie maskotek, pożywienia, piórników itp.
 • arkusze po napisaniu nie były kodowane – sprawdzali je nauczyciele danego przedmiotu z tej samej szkoły, a następnie oceniali na podstawie własnego, ogólnego wrażenia.
 • trzy przedmioty obowiązkowe - język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka (od 2010 roku, wcześniej przedmiot wybrany). Dodatkowo można dobrać do sześciu przedmiotów, które nie były zdawane w części obowiązkowej lub były zdawane w części obowiązkowej na poziomie podstawowym.
 • aby zdać maturę, z przedmiotów obowiązkowych należy uzyskać co najmniej 30% punktów.
 • egzamin pisemny z każdego przedmiotu można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – zdający może wybrać poziom jedynie dla dodatkowej; w części obowiązkowej abiturient przystępuje do egzaminu na poziomie podstawowym, jeżeli chce przystąpić do egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, winien jest napisać go niezależnie od egzaminu obowiązkowego, co oznacza dwukrotne sprawdzanie wiedzy z danego przedmiotu.
 • identyczne zestawy pytań w całej Polsce.
 • krótszy czas trwania pojedynczego egzaminu, ale bez możliwości wyjścia w jego trakcie, zakaz wnoszenia (wyjątek: zalecenia lekarskie) pożywienia, maskotek, piórników itp.
 • arkusze po napisaniu są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych danego przedmiotu według jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania.